تاریخ انتشار:۰۳ شهریور ۱۳۹۶در ۵:۰۸ ق.ظ کد خبر:22643

شناسایی و ثبت بارکد DNA آبزیان استراتژیک کشور

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، اقدام به شناسایی و ثبت بارکد DNA آبزیان استراتژیک کشور کردند. به گزارش پایگاه خبری جمعیت اتحاد سبز به نقل از خبرگزاری ایرنا، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص این دستاورد گفت: خط ...

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، اقدام به شناسایی و ثبت بارکد DNA آبزیان استراتژیک کشور کردند.

به گزارش پایگاه خبری جمعیت اتحاد سبز به نقل از خبرگزاری ایرنا، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص این دستاورد گفت: خط شناسه گذاری DNA ابزاری جدید، جذاب و کارا برای شناسایی موجودات بر اساس DNA حفاظت شده در پژوهش های تاکسونومی و تنوع زیستی است.
دکتر سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی افزود: این روش در سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۲ مطرح و اکنون به ابزاری استاندارد و جهانی برای شناسایی گونه های مختلف موجود در تنوع زیستی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: خط شناسه یا بارکد DNA یک توالی کوتاه استاندارد از یک ژن کاملاً شناخته شده میتوکندریایی است و به کمک این توالی می توان پی برد که هر جانور، گیاه یا قارچ به چه گونه ای تعلق دارد.
شاهزاده فاضلی گفت: بانک مولکولی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در راستای رسالتی که برای شناسایی، ثبت، حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی کشور دارد، در قالب طرح پژوهشی اقدام به شناسایی و ثبت بارکد DNA گونه های جانوری استراتژیک، بومی و در معرض خطر ایران کرده است.
وی خاطرنشان کرد: نمونه های جانوری ایران برای اولین بار با شناسنامه DNA بارکد، زیست بوم و شناسنامه کامل مورفولوژیکی به دنیا معرفی می شوند.
از جمله نتایج این طرح ثبت ۵۳ نمونه ماهی از هفت گونه آنچوی ماهیان دریای عمان و خلیج فارس است که در سایت جهانی DNA بارکد قرار گرفته است.
تنوع زیستی هر کشور ذخیره ای ارزشمند و در عین حال آسیب پذیر است. شناسایی اجزای تنوع زیستی، پایش، نگهداری و سازماندهی داده های حاصل از پایش تنوع زیستی و ارائه راهکارهای نوین مدیریت ذخایر ژنتیکی، از جمله وظایف زیست بانک های کشورهای دنیا است.


ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP