تاریخ انتشار:۲۷ مرداد ۱۳۹۶در ۷:۲۲ ق.ظ کد خبر:22548

گزارش تصویری / نشست سمن های محیط زیستی استان سمنان با موضوع محیط زیست و توسعه پایدار صنایع

نشست سمن های محیط زیستی استان سمنان با موضوع محیط زیست و توسعه پایدار صنایع نوزدهم مردادماه در کارخانه سیمان شاهرود برگزار گردید. ...

نشست سمن های محیط زیستی استان سمنان با موضوع محیط زیست و توسعه پایدار صنایع نوزدهم مردادماه در کارخانه سیمان شاهرود برگزار گردید.

photo_۲۰۱۷-۰۸-۰۹_۲۲-۴۳-۴۶ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۰_۱۵-۲۰-۳۷ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۰_۱۵-۲۴-۴۲ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۳-۵۵-۳۱ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۳-۵۵-۴۷ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۳-۵۶-۰۳ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۳-۵۶-۳۳ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۶-۵۹-۵۲ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۷-۰۱-۲۸ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۷-۰۱-۴۵ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۷-۰۲-۳۶ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۷-۰۳-۰۰ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۷-۲۱-۲۲ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۷-۲۱-۲۹ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۷-۲۱-۴۳ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۷-۲۱-۵۳ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۷-۲۲-۰۱ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۱_۱۷-۲۲-۰۹ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۳_۰۸-۳۱-۵۵ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۳_۰۸-۳۲-۲۷ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۳_۰۸-۳۲-۴۳ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۳_۲۳-۳۶-۱۱ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۳_۲۳-۳۷-۰۲ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۳_۲۳-۳۷-۲۶ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۳_۲۳-۳۷-۵۸ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP