هم اندیشی زیست محیطی با محوریت یوز آسیایی و انتقال آب دریای کاسپین در شاهرود برگزار شد

     هم اندیشی زیست محیطی با محوریت یوز آسیایی و انتقال آب دریای کاسپین در شاهرود برگزار شد. با حضور دکتر حسین آخانی استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران و جمعی از دانشجویان رشته زیست شناسی این دانشگاه و اعضای جمعیت دیده بان طبیعت و به میزبانی موسسه ...

    محصولات تراریخت؛ آری یا نه؟ / ایوب آرپنائی

    با کشف ساختار مولکول‌های دی‌ان‌ای (DNA) در دهه ٧٠ قرن بیستم میلادی، دوره زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) نوین نیز پایه‌گذاری شد. در زیست‌فناوری نوین بشر با شناخت ساختار و عملکرد ژن‌ها، تکنیک‌های نوینی برای تغییر و اصلاح آنها در موجودات زنده توسعه داد. موجودات زنده به‌دست‌آمده حاصل ...

    Go to TOP
    Go to TOP